De onderhandelaars van de FvOv en de andere bonden hebben met de PO-raad een akkoord bereikt over een nieuwe CAO-PO voor 170.000 werknemers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid van al het personeel. Onderdeel is een nieuwe seniorenregeling die de huidige bapo vervangt.

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2015.
De hoofdlijnen van het akkoord zien er als volgt uit: lees verder