De MBO Raad en de werknemersorganisaties FvOv, CNV Onderwijs, AOb en Abvakabo FNV zijn eruit: gisteravond sloten zij een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het mbo. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers ondermeer afspraken gemaakt over een duurzame inzetbaarheidsregeling voor alle werknemers, aanpak van de werkdruk en een loonsverhoging. Als de achterbannen van MBO Raad en werknemersorganisaties akkoord gaan met het bereikte onderhandelingsresultaat, gaat de nieuwe cao per 1 augustus 2014 in.

Duurzame inzetbaarheidsbaarheidsregeling
Werknemersorganisaties en werkgevers hebben afgesproken dat de huidige seniorenregeling (BAPO) per 1 augustus 2014 verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe structurele seniorenregeling die onder meer afspraken bevat over seniorenverlof vanaf 57 jaar. Voor de gebruikers en rechthebbenden van de huidige regeling komt er een overgangsregeling.
Daarnaast zijn er duurzame inzetbaarheidsafspraken gemaakt voor alle medewerkers: elke medewerker krijgt een persoonlijk budget van 50 uur dat hij/zij kan besteden aan niet plaats- en tijdgebonden activiteiten.

Aanpak werkdruk
Werkgevers en vakbonden vinden het beide belangrijk dat de onderwijsteams aan zet zijn bij de verdeling van de taken. Bij de werkverdeling kunnen onderwijsgevenden met een volledige baan 1200 klokuren per jaar worden ingezet op de uitvoering van onderwijstaken. Daar zal ook voldoende budget voor zijn. De resterende 459 uur kunnen onderwijsgevenden ingezet worden voor overige taken.

Mochten de teamleden er onderling niet met elkaar uitkomen, dan deelt de leidinggevende, net als nu, de taken toe. Daarbij is afgesproken dat het percentage voor voorbereiding en nazorg van de groepsles voor studenten ten minste 40% van de lestijd bedraagt.

Loonsverhoging
De werknemersorganisaties en de MBO Raad zijn een loonsverhoging van 1,2% per 1 augustus 2014 overeengekomen. Dat is dezelfde verhoging als in het voortgezet onderwijs. De loonruimte die het kabinet vaststelt in de ruimtebrief 2015 wordt ingezet voor een loonsverhoging in 2015. De loonsverhoging van 1,2% in 2014 maakt hiervan deel uit.

Achterbanraadpleging
De vakbonden en de MBO Raad gaan nu het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. De verwachting is dat begin juli de handtekeningen onder het akkoord gezet kunnen worden en dat de cao dan definitief is.

De cao geldt voor de ruim 55.000 medewerkers in het mbo en de volwasseneneducatie.