Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Alle werknemers in het hbo krijgen in november een eenmalige uitkering van € 880 en in februari 2022 een loonsverhoging van 2%.

Daarnaast zijn ook over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

  • Looptijd
  • Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen
  • Thuiswerkregelingen
  • Vitaliteit en capaciteit bij alle categorieën werknemers
  • Kan-bepaling RVU.

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord.

De aangesloten verenigingen van de FvOv leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden.