De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De afgelopen jaren is op dit punt de nodige vooruitgang geboekt. De VO-Raad en onderwijsvakbonden, waaronder de FvOv, werken samen om te zorgen voor een goede en volledige correctie. Veel scholen moeten nog een grote inhaalslag maken. Punt van zorg is nog steeds de werkbelasting van de docent.

Adviestabel correctie examens is nu beschikbaar
De adviestabel voor de examens is weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De adviestabel is tot stand gekomen na overleg met het College voor Toetsen en Examens en de vakverenigingen zoals Levende Talen, NVON, NVvW, VLS en VONKC.

Raadpleeg de checklist faciliteren correctie centrale examens!

  • Ben je corrector? We raden je aan om nu al met je collega’s en schoolleiding te overleggen over de gewenste ondersteuning in de examenperiode. De gespreksonderwerpen vind je in de checklist.
  • Ben je schoolleider? Kijk dan in de checklist. Deze is bedoeld is om na te gaan of alle mogelijke acties zijn uitgevoerd om correctoren te faciliteren.
  • Ben je MR-lid? Vraag dan na hoe de correctoren op jouw school bijvoorbeeld met een financiële vergoeding of vanuit het taakbeleid worden gefaciliteerd. Doe indien nodig voorstellen voor verbetering. Kijk ook even goed naar de jaarplanning. Rooster tijdens de examenperiode zo weinig mogelijk vergaderingen en andere activiteiten in. Op die manier wint de collega tijd om het examenwerk goed en volledig na te kijken.

Ga het gesprek aan!

Adviestabel 2019 opsturen examenwerk voor de tweede correctie
Checklist faciliteren correctie centrale examens 2019