Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Om mede richting te geven aan de uitvoering van het beleid heeft het NRO een klankbordgroep ingesteld met leraren uit het po, (v)so, vo, mbo en ho. Op dit moment zoeken wij 2 leraren uit het primair onderwijs, 1 leraar uit het speciaal onderwijs, en 1 docent uit het hoger onderwijs.

Het NRO streeft naar goede verbindingen tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. In de voorbereiding en bij de uitvoering van het NRO-beleid is het daarom essentieel om op diverse momenten leraren te kunnen raadplegen. De omvang, organisatiegraad en werkwijze van het beroepsveld laten het echter niet altijd toe om op geschikte momenten tijdig voldoende inbreng uit het onderwijsveld te verkrijgen. Daarom heeft het NRO een klankbordgroep van leraren ingesteld die op gezette tijden door de Stuurgroep, de programmaraden en het bureau van het NRO kan worden geraadpleegd. Dit biedt een betere garantie voor een sterke inbreng vanuit de onderwijspraktijk.

Lees meer…