Houd woensdag 31 oktober vrij in je agenda voor het NRO-congres (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)! Hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk? Er zijn ruim 30 workshops voor po, vo, (v)so en mbo.

Meer over het NRO-congres