Het bestuur van de VLS biedt u hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering aan. De onderliggende stukken zijn als downloads beschikbaar.

NOTULEN
AGENDA
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JUNI 2011
JAARVERSLAG 2011
VOORSTEL LIDCATEGORIEËN