Op 25 januari zijn tijdens het nota-overleg in de Tweede Kamer uiteenlopende kwesties als lerarenbeleid, kansengelijkheid en corona gerelateerde onderwerpen aan de orde gekomen. Besproken zijn onder andere de volgende punten:

  • Minister Arie Slob heeft aangegeven dat hij niet van plan is leraren voorrang te verlenen bij vaccinatie.
  • Of het primair onderwijs op 8 februari weer open gaat is afhankelijk van wat het RIVM en OMT gaat adviseren over de Britse variant.
  • Voor het voortgezet onderwijs wacht men op wat het OMT gaat adviseren, maar Arie Slob heeft al wel aangegeven dat alles er op wijst dat voorlopig de anderhalve meter maatregelen van kracht zullen blijven
  • De minister wil graag dat de centrale eindexamens dit jaar doorgaan. Er wordt een derde tijdvak ingevoerd. Of het haalbaar is om alle examens door te laten gaan is nog onduidelijk. Er wordt ook over nagedacht om alleen de examens voor de kernvakken te laten plaatsvinden.
  • Over de eindtoets in het primair onderwijs wordt tussen begin maart en eind april (de afnamedatum) een definitief besluit genomen. Voorlopig lijkt het er op dat de eindtoets doorgaat.
  • Eind februari wordt een actieplan gepresenteerd voor het wegwerken van achterstanden opgelopen door de corona crisis.

De FvOv is voorstander van openen van de scholen als dat verantwoord kan, want dat is voor de ontwikkeling van de leerlingen het beste. We blijven aandacht vragen voor en zorgen houden over de veiligheid van het onderwijspersoneel. In de overleggen die er zijn blijven wij kritisch meepraten over de (on)mogelijkheden rondom eindtoetsen en het CE en de plannen om de achterstanden in de komende jaren in te halen.