Vandaag vragen alle werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de FvOv) gezamenlijk opnieuw aandacht voor de steeds groeiende problemen in het PO en VO. Dit doen we in de vorm van een brief aan minister Slob.

Het steeds groeiende tekort aan leraren en schoolleiders vraagt om investeringen op de korte termijn. Daarnaast vragen we ook om een aantal gerichte maatregelen die met name de kansenongelijkheid moeten verkleinen.

“Het is uniek dat we samen met alle andere onderwijspartijen op deze manier samenwerken om de problemen in het onderwijs op te lossen,” aldus Jilles Veenstra, voorzitter FvOv, “het is daarmee een krachtig signaal dat mijns inziens niet door de minister kan worden genegeerd. We vestigen daarbij onze hoop op Prinsjesdag!”