De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO. Partijen betreuren dat omdat leraren, ondersteuners, directeuren, teams en besturen tijd nodig hebben om veranderingen in gang te zetten die de Wet Werk en zekerheid (WWZ) en de cao vragen.

In 2015 is de Wet Werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden en deze heeft ook voor de arbeidsvoorwaarden in het po de nodige gevolgen. Dit houdt in dat de cao op een aantal plekken moet worden gewijzigd. Lees meer…