In de nieuwsbrief van Sterk Medezeggenschap van november 2021 vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  • handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht
  • 10 tips voor monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs
  • faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op?
  • praktijkverhaal: zorg voor een governancedriehoek
  • podcast: goede afspiegeling personeel in de GMR?
  • WMS-congres wendbare medezeggenschap op 24-11-21.

Lees hier de nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap