Lees hier Nieuwsbrief 2017-3

Onderwerpen:

 • Ontwikkelteam kunst & cultuur PO/VO
 • Actiedag PO-front was luid en duidelijk!
 • Inspiratiedag ‘Celebration!’ voor muziekdocenten VO
 • Deelname Buma Music Academy volgend schooljaar toch gratis
 • Oude Muziek&Onderwijs aangeboden
 • Wij willen graag weten in welke sector je werkt.
 • CAO PO opgezegd
 • Subsidieregeling PABO’s open
 • Meedenksessies lerarenregister
 • Kandidaatstelling afvaardiging deelnemersvergadering Lerarenregister
 • Vacatures Onderwijscoöperatie
 • Collectiviteitskorting bij OHRA
 • HET BESTUUR VAN DE VLS WENST JE (ALVAST) EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!