Lees hier Nieuwsbrief 2016-9

Onderwerpen:

  • Zorgen om nieuwe VAR regeling
  • Stand van zaken Onderwijs2032
  • Vacature vaststellingscommissie muziek CvTE
  • Het examenprogramma VMBO, kan dit beter?
  • Studiedag CKV
  • Wetsvoorstel ‘beroep leraar en lerarenregister’ aangenomen door Tweede Kamer
  • Oproep aan de politiek: ‘investeer in onderwijs in plaats van te bezuinigen!’
  • Vacatures voor leraren bij de Onderwijscoöperatie
  • Kunstbende