Lees hier Nieuwsbrief 2016-7

Onderwerpen:

  • Is er in 2032 nog wel muziekonderwijs in scholen?
  • Korting voor leden op de contributie
  • Conceptnotulen ALV
  • VO-docenten nu ook bevoegd voor basisschool
  • Buma Music Academy: gratis online educatiepakket rondom hedendaagse muziek
  • Conferentie mens en muziek – impressie en expressie
  • Inspiratiedag 17 november i.s.m. Music+ Academy