Lees hier Nieuwsbrief 2015 – 8

Onderwerpen:

  • Studiedag kunst algemeen
  • Stand van zaken Onderwijs 2032
  • Bijeenkomst SLO voor docenten CKV
  • Terugblik op de Inspiratiedag
  • Doorgaande leerlijnen kunstvakken
  • Regeling reiskosten werknemers in het VO
  • Werkgevers PO gaan loonsverhoging uitbetalen
  • Enquête professionele standaard voor leraren