Lees hier Nieuwsbrief 2013 – 9

Onderwerpen:

  • Als docent én muzikant voor de klas
  • Doet u mee aan een nieuw seizoen BUMA Music Academy?
  • Onderwijsbonden over de nullijn
  • Motie aangenomen vóór aanpassingen in wetsvoorstel Medezeggenschap
  • Dag van de cultuureducatie 2013: 5 november
  • EAS Conferentie 2014
  • MHP: Pensioenopbouw 2% ongeacht het inkomensniveau
  • De Vrede van Utrecht
  • Bereikbaarheid arbeidsvoorwaardenhelpdesk tijdens de vakantie