Lees hier Nieuwsbrief 2013 – 2

Onderwerpen:

 • Wijzigingen syllabus centraal examen muziek VMBO
 • VLS organiseert bijeenkomst n.a.v. de wijzigingen syllabus CE muziek VMBO
 • Wetsvoorstel CKV
 • Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen
 • Akkoord nieuwe CAO Ons Middelbaar Onderwijs
 • Promotiebeurs voor leraren
 • Onderwijsraad: kies voor kwalitatief sterke leraren
 • 28-2: Inspiratiedag 21ste-eeuwse vaardigheden in het VO voor kunstvakdocenten
 • LKCA van start!
 • Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
 • AOW-wijzigingen
 • Bewuster beleid voor boventalligheid in het primair onderwijs