Lees hier Nieuwsbrief 2013 – 18

Onderwerpen:

  • VLS 65 jaar, maar zeker nog niet met pensioen!
  • Eerste serie regiobijeenkomsten afgerond
  • Nieuwe website VLS
  • Nieuw Verantwoordingsorgaan bij ABP
  • AHK Lectoraat Kunst- en cultuureducatie presenteert onderzoek ‘Muziekles is anders’
  • Netwerken van leraren om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te leggen
  • Informatiebrochures over passend onderwijs van OCW
  • Aanvraag van sectorplan voor 1500 banen voor leraren primair onderwijs
  • MHP-reactie op wijzigingsvoorstellen pensioen: opbouwpercentage slechts kleine verbetering
  • Wet Werk en Zekerheid over ontslag, flex en ww-uitkering