Lees hier Nieuwsbrief 2013 – 17

Onderwerpen:

  • Eerste ronde regiobijeenkomsten bijna voltooid
  • Terugblik studiedag i.s.m. Music+ Academy
  • Volledige decentralisatie CAO PO
  • Docenten via platform betrokken bij beleid
  • Inzet CAO PO 2014
  • MHP: Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken?
  • MHP: Sluipende nivellering en afschaffing stamrechtvrijstelling