Lees hier Nieuwsbrief 2013 – 14

Onderwerpen:

 • VLS zoekt secretaris
 • Master verplicht in bovenbouw?
 • MBO Raad wil CAO BVE fors uitkleden!
 • Korting op VLS-vakbondslidmaatschap
 • FvOv-leden stemmen in met Onderwijsakkoord: geen jubelstemming
 • Lidgegevens up-to-date?
 • Mededelingen van de ledenadministratie
 • Reactie op Miljoenennota en begroting 2014
 • Leraren van het jaar verkozen
 • Professionalisering in het PO/VO
 • Ondersteuning bij medezeggenschap over passend onderwijs