Er komt een nieuwe CAO-VO, de Aob doet echter niet mee
Op basis van de ledenraadpleging van de verenigingen die aangesloten zijn bij de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP heeft de Federatie op 23 mei aangegeven te kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Dit geldt ook voor de CNV-O. De Aob/ABVAKABO heeft alsnog het bereikte akkoord afgewezen, uiteraard betreuren we dit als onderhandelaars.

Daardoor zal de CAO dus ondertekend worden door de CNV-O, de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP en de VO-raad. De nieuwe CAO-VO 2011-2012 zal door de werkgevers in het voortgezet onderwijs toegepast worden op alle werknemers in de sector, daarvoor is het niet nodig dat alle bonden tekenen.

BRIEF MET UITLEG