De servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo&WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, en met instemming van de FvOv, AOb, CNVO, FNV-Overheid, studentenvakbonden en werkgeversorganisaties in mbo en hbo. De documenten worden aangevuld of aangepast wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.

Klik hier voor de servicedocumenten mbo
Klik hier voor het servicedocument hbo