In samenwerking met het Rotterdams conservatorium Codarts biedt Thomas More Hogeschool per september 2016-2017 de leergang muziek op de pabo aan. In dit traject ontwikkel je je vanuit je passie voor muziek tot een leerkracht gecertificeerd en gespecialiseerd in het verzorgen van muziekonderwijs. Je behaalt zo niet alleen je pabo diploma maar ook een erkend diploma vakspecialist muziek. Lees meer…