Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Dit onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de betrokken leden van de aangesloten verenigingen van de FvOv. De respondenten stemden met grote meerderheid in met het onderhandelaarsakkoord. De FvOv heeft daarom, evenals de andere onderwijsbonden en de werkgevers, ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.
Alle werknemers in het hbo krijgen in november een eenmalige uitkering van € 880,- en in februari 2022 een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zijn ook over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

  • Looptijd
  • Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen
  • Thuiswerkregelingen
  • Vitaliteit en capaciteit bij alle categorieën werknemers
  • Kan-bepaling RVU

Lees hier het onderhandelaarsakkoord cao-hbo 2021-2022.