De vernieuwde Arbowet draagt bij aan meer duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat zegt de VCP in een reactie op de aangepaste regelgeving die per 1 juli ingaat. In de nieuwe Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Basiscontract
Een van de belangrijkste punten is de invoering van het basiscontract, dat minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. De bedrijfsarts krijgt volgens de nieuwe regels een steviger rol in de nieuwe Arbowet, evenals de preventiemedewerker die door elk bedrijf moet worden aangewezen. De preventiemedewerker heeft een adviesrol en staat daarbij in contact met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Lees meer…

Belangrijkste wijzigingen op een rij