Er is een nieuwe versie van het protocol voor het VO gepubliceerd. Deze is hier te lezen.

>> Op 24 juni 2020 heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel zo veel als mogelijk gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. Er zijn afwijkende afspraken voor bijvoorbeeld praktijklessen en noodsituaties.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de scholen weer volledig geopend. Daarmee accepteert het kabinet een beperkt risico op verdere verspreiding van het virus omdat de negatieve effecten van een langer durende beperkte openstelling zwaarder wegen. Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra belangrijk dat die worden nageleefd.