De dynamiek in de culturele sector heeft er onder andere voor gezorgd dat het aantal zelfstandigen in de sector de laatste jaren sterk is gestegen. In de Arbeidsmarktverkenning van de culturele sector door de Raad voor Cultuur en de SER wordt bijvoorbeeld gemeld dat dit met name geldt voor de cultuureducatie waar “duidelijk een omschakeling zichtbaar [is] van arbeid in loondienst naar zelfstandige beroepsuitoefening: als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen zijn veel muziekscholen opgeheven en werken muziekdocenten die eerder in loondienst waren nu als zelfstandige” (p 7).

Ook EenVandaag heeft recentelijk aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het muziekonderwijs. Met een nieuw onderzoek naar aanbieders van cultuureducatie hopen het CBS, branchevereniging de Cultuurconnectie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) meer zicht te krijgen op de positie van culturele ondernemers, welke activiteiten zij ontplooien en op welke manier zij die activiteiten realiseren. Ook bevat het onderzoek vragen over de verwachtingen voor de toekomst.

Voor dit onderzoek verzamelt de branchevereniging Cultuurconnectie gegevens onder haar leden: centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur. Het CBS voert een enquête uit onder ruim 8200 bedrijven en zelfstandigen in de culturele sector die niet zijn aangesloten bij de Cultuurconnectie. Het LKCA zal daarnaast een vervolgonderzoek uitvoeren onder kunstprofessionals in de actieve cultuurparticipatie. Dat zijn docenten in de buitenschoolse kunsteducatie, artistiek begeleiders in de amateurkunst (bijvoorbeeld koordirigenten, regisseurs van amateurtoneel) en kunstenaars die participatieve kunstprojecten met bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, wijkbewoners, migranten, vluchtelingen) organiseren en begeleiden.

Bent u als zelfstandige actief in de culturele sector, dan heeft u misschien een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek naar kunst- en cultuureducatie. Iedere ingevulde vragenlijst helpt het CBS, de Cultuurconnectie en het LKCA niet alleen de situatie in de sector nauwkeurig te beschrijven, maar ook landelijke en regionale beleidsmakers en –adviseurs te voorzien van actuele en betrouwbare gegevens.