In een brief aan de Tweede Kamer van 12 juni, meldt staatssecretaris Dekker dat hij het eindadvies van de vernieuwingscommissie CKV van 17 maart 2015, integraal wil overnemen. Het advies zou per schooljaar 2017 in moeten gaan. Op 25 juni 2015 wordt het advies in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer besproken.

Over het conceptadvies vond in september 2014 een veldraadpleging plaats. Op basis hiervan heeft de Vernieuwingscommissie CKV het definitieve advies op 17 maart 2015 aangeboden aan mevrouw Alida Oppers, Directeur-Generaal PO/VO van OCW. Dit advies is nu dus door Dekker overgenomen.

Met dit voorstel worden niet alleen het vak CKV en een aantal waardevolle componenten behouden, maar zijn er daarnaast nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van CKV te verhogen. Lees meer…

Download:
Advies examenprogramma CKV havo/vwo en Brief staatssecretaris Dekker