De onderwijsinspectie gaat het verschil tussen de cijfers voor SE en CE laten vervallen als onderdeel van de beoordeling van de leerresultaten. Voor docenten van de kunstvakken is dat een goed bericht, aangezien er de afgelopen jaren veel docenten aanliepen tegen grote verschillen tussen SE- en CE-cijfers. Veel muziekdocenten gaven bij ons aan aan dat door de afwijking in de te toetsen stofomschrijving van SE en CE er snel grote verschillen kunnen komen. Dat ‘probleem’ lijkt nu dus van de baan.

Bekijk hieronder het animatiefilmpje over het nieuwe Onderwijsresultatenmodel van de inspectie waarin de wijzigingen worden toegelicht. Naast de indicator SE-CE wijzigt ook de indicator onderbouw (doorstroom vanuit basisschooladvies naar klas 3), komen er absolute normen voor de leerresultaten en worden in het VMBO ook de beroepsvakken meegeteld bij de bepaling van het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Staatsecretaris Dekker schreef dit erover aan de Tweede Kamer: ‘Het Verschil SE-CE blijft wel van belang voor de handhaving op het behoud van de examenlicentie (artikel 29 WVO). De regel dat scholen hun examenlicentie kunnen verliezen bij langdurig (zes jaar) te groot verschil tussen SE en CE blijft dus bestaan. De inspectie zal hierop blijven toezien.’