Divers programma met onder meer presentaties en intervisie over beoordelen cultuuronderwijs, verbinding binnen- en buitenschools en de regeling Meer muziek in de klas. ’s Middags is de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bijeenkomst Onderzoek Muziekonderwijs.

08 oktober 2015
locatie
Den Haag, De Haagse Hogeschool
tijd
10.00-13.00 uur
Deelname aan de netwerkbijeenkomst is kosteloos, aanmelding is verplicht. Ook de bijeenkomst Onderzoek Muziekonderwijs is kosteloos toegankelijk na aanmelding.

Meer informatie en aanmelding