In het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op LinkedIn wordt gediscussieerd over een Volkskrantartikel van 2 juli jl. waarin de Kamer wordt opgeroepen te stoppen met de afbraak van het muziekonderwijs.

Ga voor deze en andere interessante discussies naar het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.