Op 23 maart jl. stuurde minister Slob in een brief aan alle schoolbesturen en scholen in het funderend onderwijs informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. In deze brief gaat hij in op het proces dat de aankomende maanden doorlopen wordt, wat er van het ministerie van OCW verwacht kan worden en wat het ministerie van de scholen verwacht.

Klik hier voor de brief van minister Slob d.d. 23 maart 2021

Klik hier voor de tijdlijn voor het Nationaal Programma Onderwijs