Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om te weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil scholen helpen om hun situatie in kaart te brengen. Daarom heeft OCW een stappenplan voor de analyse gemaakt. Het stappenplan is een vrijwillige handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Een goede analyse helpt scholen vervolgens de juiste keuzes te maken uit de zogeheten menukaart met aanbevolen maatregelen. Deze komt eind april. De menukaart geeft scholen veel ruimte om hun eigen plan te maken en zo goed mogelijk te profiteren van het Nationaal Programma Onderwijs. OCW moedigt scholen ook aan om over de uitkomsten van hun analyse contact te zoeken met de gemeente, zodat de gemeente en scholen zo nodig elkaar kunnen helpen.

Het stappenplan heeft een beknopte samenvatting en is er in drie versies:

stappenplan voor basisonderwijs
stappenplan voor voortgezet onderwijs
stappenplan voor gespecialiseerd onderwijs.

Zie ook de vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs.