Het gaat in ons land niet goed met de cultuureducatie in het algemeen en het muziekonderwijs in het bijzonder, stellen Jos Kok en Jos Richters. Er worden allerlei initiatieven en projecten gelanceerd maar de samenhang ontbreekt. De oplossing ligt in een samenhangende aanpak gebaseerd op een visie die alle niveaus bestrijkt: gemeentelijk, provinciaal en landelijk. ‘Het binnenschoolse aanbod is te veel afhankelijk van toevalligheden.’

Er is in het muziekonderwijs geen afstemming, geen totaalplan, er zijn geen gezamenlijke doelen, maar wel verschillende geldstromen. Het voortdurend omvallen van instellingen die tot de lokale basisstructuur van het muziekonderwijs gerekend kunnen worden wijst ook al op het feit dat er iets fundamenteel mis is. En alle bevlogen plaatselijke pogingen om iets te redden, want dat doe je in zo’n situatie, lijken stuiptrekkingen als er niet een nieuw kader wordt omarmd. Daardoor is het rendement laag.

Om de gewenste samenhang en structuur aan te brengen zullen er nogal wat heilige huisjes omver gehaald moeten worden. Lees meer…