Paul Rosenmöller bericht:

Op 31 maart presenteerden wij op het VO-congres het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’. Het actieplan bevat zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Met dit plan wil de VO-raad de ruimte en tijd van leraren vergroten en de concurrentiekracht van het lerarenberoep hoger op de agenda zetten.

Het actieplan is het resultaat van de twee docentenpanels waar u de afgelopen maanden voor bent uitgenodigd en een serie gesprekken met leraren, schoolleiders en schoolbestuurders door het hele land over de ontwikkelingen in het onderwijs en de daardoor verander(en)de positie en rol van de docent. Via deze mail dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. We zullen u in de toekomst blijven vragen mee te praten over het aantrekkelijker en sterker maken van onze sector.

U kunt het actieplan hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

Paul Rosenmöller