Een inspiratie/studiedag voor docenten SO en VSO rondom Muziek in het Speciaal Onderwijs, georganiseerd door Cultuurmij Oost, de onderwijsspecialisten en Stichting Kristal Samen Leven. Tijdens deze dag wordt dieper ingegaan op muziek als beleving, 21ste-eeuwse vaardigheden en de rol van competentiegericht cultuuronderwijs.

Muziek zet kinderen aan tot luisteren, bewegen, zingen en zelf muziek maken. Muziekonderwijs laat leerlingen ervaren dat je al luisterend, spelend en zingend van muziek kunt genieten. Binnen CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de Impuls Muziekonderwijs werkt al een groot aantal scholen aan de verdieping en borging van muziekonderwijs.

Op het programma staan actieve workshops en er is volop gelegenheid tot uitwisseling voor iedereen die muziekonderwijs in het SO, SBO, VSO en Praktijkschool wil toepassen, stimuleren en ontwikkelen. Hoe zou de toekomst van muziekonderwijs eruit kunnen zien?

22 januari 2018
locatie: Apeldoorn
tijd: 13.00 – 20.00 uur
prijs: € 150,-

Meer informatie en het programma op de website van Cultuurmij Oost