Wat verandert er in het VO en het PO?

Docenten in het voortgezet onderwijs mogen weer fysiek onderwijs geven vanaf 2 juni. De bonden en de VO-raad hebben een voorlopig protocol opgesteld. De kern van alle vakken kan weer worden gegeven, dus zeker ook het vak muziek. Voor praktische vakken (zoals muziek) is specifiek aandacht voor schoonmaak noodzakelijk en moeten praktische activiteiten zoveel mogelijk aangepast worden waarbij de 1,5 meter moet worden gewaarborgd. Muziekdocenten en andere kunstvakleerkrachten in het basisonderwijs kunnen vanaf 11 mei al weer aan de slag. De PO-raad heeft daar een protocol voor opgesteld.

Mag er weer gezongen worden in de klas?

Is het verstandig om te zingen met leerlingen? Die vraag wordt vaak gesteld. In het kamerdebat van 7 mei jl. heeft Kees van der Staaij daar een vraag over gesteld aan RIVM-directeur Jaap van Dissel. In het kort raadt Van Dissel zingen in groepen af, tot nader onderzoek is gepubliceerd. Kijk hier het fragment terug. Op 8 mei jl. echter werd een Duits onderzoek gepresenteerd waar juist uit blijkt dat er, mits aan goede voorwaarden wordt voldaan, geen reden is om aan te nemen dat zingen een groter risico met zich meebrengt.

De VLS zal zich inzetten voor specifiekere richtlijnen voor muziekonderwijs, zodat zo duidelijk mogelijk wordt wat wel en niet kan. We horen ook graag van leden of er meer twijfel bestaat over de ingestelde regels ten aanzien van het geven van muzieklessen. Waar zijn aanvullende richtlijnen nodig? Laat ons dit per mail weten.

Kan een basisschool weigeren dat er muzieklessen worden gegeven? 

Voor het PO geldt dat het (zoals altijd) aan de school is hoe zij invulling geeft aan de muzieklessen. Voor scholen die vakleerkrachten in dienst hebben is het duidelijk: alle leerkrachten mogen weer aan het werk, al wordt niemand gedwongen fysiek naar school te komen als hij/zij dat niet wil vanwege risico voor de eigen gezondheid. Scholen die externe docenten inhuren voor het invullen van hun curriculum mogen zelf bepalen of zij hen nu ook inhuren of dat zij het onderwijs nu anders oplossen. Welke overwegingen de school daar bij heeft (focus op rekenen en taal, risico gezondheid, financiële of organisatorische overwegingen) is geheel aan de school. De VLS adviseert haar leden om met de scholen waar zij normaal gesproken door ingehuurd worden contact op te nemen (voor zover al niet gedaan) en te informeren welk beleid de school volgt én daarbij aan te geven dat er geen restricties door de overheid zijn gegeven ten aanzien van leerkrachten of curriculum, de restricties richten zich op fysieke schooltijd (helft – in welke vorm dan ook) en de richtlijnen voor volwassenen (anderhalve meter, geen ouders in school of op schoolplein om samenscholing te voorkomen).

Hoe zit het met muzieklessen in de kinderopvang?

De kinderopvang voor de basisschoolleeftijd gaat ook weer open. Als vakleerkrachten daar ingezet werden is het dus ook zaak om met hen te kijken wat het beleid is van die specifieke kinderopvang. Ook hier geldt dat het aan de individuele opvangorganisatie is, maar dat de inzet dus wel mogelijk moet zijn onder de bestaande richtlijnen.