Landelijke studiedag van Gehrels Muziekeducatie. Naast de plenaire lezing van Hans van de Veerdonk (Muziekschool Amsterdam) over leerlijnen, vinden er workshops plaats over het werken met jonge kinderen, wereldmuziek, Kodaly, Creative Music Making en Dalcroze. Er zijn aparte workshops voor muziek in het kleuteronderwijs.

Informatie en aanmelding