Het plan OnsOnderwijs2032 heeft bij veel vakverenigingen en zeker bij de kunstvakverenigingen veel stof tot discussie opgeworpen. Er is alleszins reden tot bezorgdheid en als VLS willen we dan ook een krachtig pleidooi houden voor het verankeren van kwalitatief muziekonderwijs voor alle kinderen. We roepen onze leden op ons als bestuur daarin te steunen. Dat kan op verschillende wijzen.

Brainstormmiddag van muziekdocenten in PO en VO

Op maandag 26 september nodigen we u vanaf 13:00 uur van harte uit voor een bezinningsbijeenkomst voor muziekdocenten in het gehele werkveld. Tussen 13:30 en 17:30 uur willen we u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in PO en VO. Wat betreft een reactie op OnsOnderwijs2032 zullen we samen optrekken, maar voor de afzonderlijke doelgroepen willen we ook deelsessies houden.

Wij willen deze voor ons als VLS zeer belangrijke bijeenkomst zo goed als zeker houden in de gebouw van de Onderwijscoöperatie op de Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ te Utrecht. Aanmelden kan onderaan deze website.

Individueel reageren op OnsOnderwijs2032

Naast de gezamenlijke visie die we als VLS willen inbrengen, roepen we de leden ook op persoonlijk deel te nemen aan de discussie. Dat kan ook vlak na de vakantie via de Onderwijscoöperatie.

Nascholing voor muziekdocenten in het PO

We zijn als VLS nog steeds in gesprek met MeerMuziekindeKlas in verband met de financiering van een nascholingstraject dat we samen met conservatoria en Music+Academy hebben ontworpen. Op 20 september vindt een Rondetafelgesprek plaats met conservatoria en Pabo’s waarin we dat aan de orde zulken stellen. Het ministerie van OCW heeft gelden voor dergelijke projecten aan voorwaarden gebonden die we dan zullen horen. We merken dat er belangstelling is en geloven er ook in. Hoe dat ook moge aflopen, we willen als VLS sowieso beginnen in het najaar. Al is het maar met een studiedag waarin een van de onderwerpen van de nascholing aan de orde komt. Over deze zaken willen u ook 26 september spreken.