Ook onze vakbroeders van de LKCA houden zich bezig met curriculum.nu en berichten:

Taal en muziek in het onderwijs kunnen elkaar versterken en daarin trekken het LKCA en de Taalunie samen op. In een expertbijeenkomst verkenden we de raakvlakken tussen taal en muziek. In dit artikel lees je de opbrengsten en de kansen die we signaleerden.

Slimme combinaties maken tussen vakken is een van de uitgangspunten van Curriculum.nu. Dit ontwikkeltraject biedt een kans om leerstof meer betekenisvol aan te bieden aan leerlingen en overladenheid in het onderwijsprogramma terug te dringen. Om deze kansen te benutten moeten we ons meer bewust worden van de samenhang die er is tussen afzonderlijke vakken en deze inzichtelijk maken.

Lees meer…