Eind juni maakte minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Ze stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio.

De regionale partijen kunnen aanspraak maken op de MuziekMatch als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Achterhoek.

De MuziekMatch is gekoppeld aan het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Samenwerkende partijen als gemeenten, provincies, bedrijven, fondsen, particulieren en serviceclubs kunnen aanspraak maken op de gelden als zij voldoen aan de voorwaarde dat zij een gelijk deel bijdragen aan duurzaam muziekonderwijs in hun regio, wat neerkomt op een derde inzet van gemeente en/of provincie, een derde van private partijen en voor een derde kan men aanspraak maken op de gelden van de MuziekMatch. De wensen en behoeften van de scholen zijn leidend én de besteding moet leiden tot duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen.

› Lees hier meer over de MuziekMatch!