De LKCA bericht: De muziekimpuls wordt verlengd tot 2019 en 2020 met een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro. De Tweede Kamer nam daarover p 27 november een motie aan. Ook nam de Kamer een motie aan over het stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking.

De moties over gediplomeerde docenten voor de kunstvakken en over muziekbeheersing werden verworpen. Wel nam de Kamer de motie aan van Thierry Aartsen om volkscultuur en immaterieel erfgoed, zoals verenigingen, schutterijen en gildes, te ondersteunen via het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Motie muziekimpuls
Motie kunstbeoefening mensen met een beperking
Motie ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed
Motie gediplomeerde docenten voor de kunstvakken
Motie muziekbeheersing
Uitslagen van alle ingediende moties (27 november 2018)
Verslag cultuurdebat op Tweedekamer.nl