De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD) voor een overkoepelend referentiekader voor cultuureducatie. De regering dient de Kamer voor het einde van 2015 te rapporteren over de uitvoering van de motie.

Het overkoepelende referentiekader voor cultuureducatie moet een gemeenschappelijk houvast bieden voor ‘samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat’. Bovendien moeten de verantwoordelijkheden van de uitvoerende partijen goed vastgelegd worden, stelt de motie.

Deze motie werd ingediend naar aanleiding van het debat over toekomstig cultuurbeleid op 24 juni 2015. Het is nu aan minister Bussemaker om voor het einde van 2015 te reageren op de motie. Lees meer…