Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met het Plan van aanpak monitoring en
evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

In het voorjaar van 2022 wordt een besluit genomen over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO. De eindevaluatie is voorzien voor eind 2023. Elk half jaar vindt een rapportage plaats.

Lees hier de brief van minister Slob met in de bijlage het Plan van aanpak monitoring en evaluatie NPO.