Met dit model wordt, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekend dat deze school ontvangt voor de aanpak werkdruk vanuit het regeerakkoord 2017-2021.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2018/2019 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 oktober 2017. Voor het schooljaar 2018/2019 is het bedrag per leerling vastgesteld op €155,55. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

De afspraken rondom het werkdrukakkoord voorzien er in, dat na een tussenevaluatie/ politieke besluitvorming in 2020, het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van €237 mln tot €430 mln. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar ca. €285 per leerling.

Lees meer…