‘Moet er niet een nationaal referentiekader komen voor cultuureducatie?’, vroegen verschillende Kamerleden tijdens een hoorzitting met experts over het toekomstige cultuurbeleid. ‘Dat is er al, het leerplankader van SLO, daar moet de minister stevig op inzetten’, reageerde Ocker van Munster (directeur LKCA). ‘Scholen moeten zélf de verantwoordelijkheid dragen voor goed en structureel cultuuronderwijs.’

Alle uitgenodigde experts waren verheugd over de toon over cultuur van de minister in haar uitgangspuntenbrief, maar vroegen de Kamerleden wel om meer steun en concretere stappen van de minister. Zo deden zij een oproep voor meer rijksverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse cultuureducatie, die wegbezuinigd dreigt te worden door gemeenten. Daarnaast was er een pleidooi voor juist de niet-gesubsidieerde sector. Zelfstandige kunstdocenten zijn daarin de dupe. Lees meer…