Cultuuronderwijs staat voorop in de cultuurvisie van minister Bussemaker. Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Haar doel is dat alle kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen. Om dit te bereiken wil de minister:

  • een bestuurlijk kader vastleggen, samen met de staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad en lokale bestuurders
  • een leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs
  • het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortzetten
  • deze lijn uitbreiden naar het voortgezet onderwijs (met daarin wellicht een rol voor ckv)
  • de cultuurkaart behouden

De minister en de staatssecretaris informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak CKV. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Wat betreft het vak CKV houdt de minister haar besluit nog even vast.

Lees de volledige brief…