Met een extra investering van ruim 18 miljoen euro in de culturele sector geeft minister Bussemaker (OCW) kunstenaars en culturele organisaties meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dat schrijft ze in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het (nationale) cultuurbeleid in de periode 2017- 2020.

De uitgangspunten die minister Bussemaker in de brief Ruimte voor Cultuur presenteert, vormen de basis voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en voor de samenstelling van de basisinfrastructuur, de culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. Na de bezuinigingen in de cultuursector zorgt Bussemaker nu dus voor extra geld voor deze organisaties.

Lees hier het hele artikel.
Download Rapport ‘Ruimte voor cultuur’
Kamerbrief 8 juni 2015