Van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur ontvingen we het volgende bericht:

Samen werken, samen vieren.
Er is het afgelopen anderhalf jaar met veel mensen hard gewerkt aan de nieuwe voorstellen voor curriculum.nu. Op 10 oktober vond de feestelijke overhandiging plaats aan minister Slob. Was jij er ook bij? Of ben je nieuwsgierig naar hoe dat ging? Niet vaak stonden er zoveel bevlogen onderwijsmensen samen op een podium.

In het Montaigne Lyceum heerst een feestelijke en enigszins opgewonden stemming. De stands zijn ingericht, de posters opgehangen, de overzichten met bouwstenen liggen klaar.
Op het podium staan 150 leraren en schoolleiders. De minister laveert tussen de verschillende teams, stelt aan elk team vragen over het proces en de inhoud en neemt met grote bewondering voor de inspanning van de leden alle voorstellen in ontvangst. Namens het ontwikkelteam Kunst & Cultuur overhandigt Rik Weeting het eindproduct aan de minister.

“Door de bijeenkomsten die we zijn gaan organiseren voor po en vo zijn twee werelden met elkaar verbonden. Dat wordt zichtbaar in ons definitieve eindvoorstel”, zegt Rik. Zijn woorden “nu wordt het leuk” vallen goed, er wordt gelachen, de sfeer is opgewekt.

Van deze bijzondere dag is ook een videoverslag gemaakt!

Producten leergebied Kunst & Cultuur
Het ontwikkelteam heeft voor het leergebied Kunst & Cultuur de volgende producten aangeboden:

  • de eindversie van visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied Kunst & Cultuur, inclusief aanbevelingen voor de bovenbouw;
  • de toelichting op de definitieve voorstellen;
  • een schematisch overzicht van grote opdrachten en bouwstenen;
  • het consultatieverslag;
  • een samenvatting met bijbehorende animatie.

In de toelichting beschrijft het team welke inhoudelijke keuzes er zijn gemaakt tijdens het gehele ontwikkelproces. Het consultatieverslag beschrijft welke feedback er tussen mei en september is binnengekomen en tot welke aanpassingen dat heeft geleid. In de samenvatting staat kort wat de kern is van het leergebied, wat hetzelfde blijft en wat er binnen het leergebied gaat veranderen. Alle opbrengsten zijn te vinden op de website.

Hartelijk dank!
“Het is fantastisch dat er zo veel mensen de moeite hebben genomen om naar onze tussenproducten te kijken. Ons voorstel is er echt beter en vollediger door geworden”, zegt Petra Beers, lid van het ontwikkelteam.

Marijke Smedema: “Het was een intensief, boeiend en interessant traject. Ik heb ontzettend veel geleerd over de andere kunstvakken in het leergebied, van collega’s uit andere onderwijssectoren en over curriculumontwikkeling en ben blij dat ik deze kans heb gekregen.”

En nu?
De minister heeft de voorstellen op 10 oktober met een toelichtende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt in november 2019 met een inhoudelijke reactie. Daarna gaat de Tweede Kamer over de inhoud en het vervolg in gesprek. We zijn benieuwd en blijven het proces met interesse volgen!

Een goede basis voor de toekomst
Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur wil iedereen die meegedacht heeft via feedback, gesprekken of mails, heel hartelijk bedanken.
Leerlingen, leraren, vakverenigingen, wetenschappers, opleiders, ouders: dankzij de input van zoveel verschillende partijen, ligt er een product waar het team trots op is. Het vormt een prachtige basis voor de actualisering van de kerndoelen. Nogmaals dank voor jullie betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,
Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Anne Bos, Gwenny van Hasselt, Kirsten van Muijen, Nadine van der Graaf-Janssen, Roos Koenders, Anouk Nooteboom, Ingrid Habets, Marijke Smedema, Petra Beers, Tamaar Tóth Varjú, Debbie Klarenbeek, Kim Spook, Michelle Struick, Rik Weeting

Viola van Lanschot Hubrecht, Moniek Warmer, Pascal Marsman en Stefanie van Tuinen (SLO)