Tot 31 mei kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden. Doel: inzicht krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen.

De uitgelezen kans voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen.
De werkdruk in het primair onderwijs is een bron van zorg. Lees meer…